Keravan Latu on mukana kehittämässä ja tukemassa alueemme ulkoiluolosuhteita. Mielestämme ulkoilu kuuluu kaikille ja haluamme olla edistämässä ja parantamassa ulkoilumahdollisuuksia aloitteiden ja hankkeiden avulla.

Ulkoilureittialoite: Keinukallio-Kuusijärvi

Keravan Latu on mukana tukemassa ulkoilureittialoitetta, jossa esitetään että Kerava, Sipoo ja Vantaa ryhtyisivät tarvittaviin toimenpiteisiin ympärivuotisen ulkoilureitin saamiseksi Keravan Keinukallion ulkoilualueelta Vantaan Kuusijärvelle. Lue kooste aloitteesta.

Aloite on tehty alun perin 2016 ja Keravan Latu seuraa tilanteen kehittymistä. Lisätietoja: Reino Ruotsalainen, Keravan Latu, p. 040 500 3907.